پرچم ایران تماس با ما صفحه اصلی  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
الف تا ی
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
جستجو
کتابخانه مرکزی
انتشارات
پست الکترونیکی
اتوماسیون اداری
نشریات
لینک های مفید
l 
 

     

  آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه شیمی تجزیه

  آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه آموزشي و پژوهشي بيوتكنولوژي

  آیین نامه ایمنی در مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست

  آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه آموزشي شیمی عمومی

  آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه آموزشي انتقال حرارت

  آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه آناليز دستگاهي

  آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه آموزشي شیمی آلی

  آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه آموزشي نفت

  آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه آموزشي شیمی فیزیک

  آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه آموزشي كنترل فرايند

  آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه آموزشي انتقال حرارت


ردیف نام نوع مرکز
1 آزمايشگاه پژوهشی BC
2 آزمايشگاه و مرکز تحقیقات محيط زيست C1
3 آزمايشگاه شيمی فيزيک C1
4 آزمایشگاه و مرکز تحقيقات نفت B2
5 آزمایشگاه شیمی تجزیه C1
6 آزمایشگاه شیمی آلی B2
7 آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی A1
8 آزمایشگاه کنترل فرآیند A1
9 آزمایشگاه عملیات واحد A1
10 آزمایشگاه آنالیز دستگاهی BC
11 مرکز تحقيقات مواد نانو ساختار B2
12 مرکز تحقيقات غشاء A1
13 مرکز تحقيقات پديده هاي انتقال A1
14 مرکز تحقيقات کاتاليست B2
15 مرکز تحقيقات بافت و سلولهای بنیادی BC
       

     

تاسيسات: 8210

بهداري: 8305

       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: احسان الله بنی نجار