شنبه، 8 مهر 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
دوره های آموزشی
اطلاعیه ها
پست الکترونیکی
جستجو
l 
 

     

با توجه به اهميت موضوع ايمني، بهداشت، و محيط زيست در دانشگاه که داراي آزمايشگاهها و کارگاههاي گوناگون بوده و فعاليتهاي متنوع و متعددي در آن صورت مي گيرد و به منظور ساماندهي اين امور سيستم مديريت ايمني، بهداشت شغلي و محيط زيست(HSE) در دانشگاه صنعتي سهند تشکيل شده و کليه امور مربوطه را بر اساس خط مشي و سياست هاي مصوب، انجام مي دهد. همکاري کليه واحدهاي دانشگاه براي پيشبرد اهداف اين سيستم ضروري مي باشد.

بخشی از سياست ها و برنامه هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست دانشگاه

  • کنترل ريسک و کاهش مخاطرات به عنوان يک مسئله مهم در وظايف مديريت بخشهاي مختلف دانشگاه تعريف و اجرا مي شود.
  • سياستهاي کلی ايمني، بهداشت و محیط زیست دانشگاه از طريق هيات رئيسه در سراسر دانشگاه اعمال می شود. ساختار و روش مورد نظر براي تحقق اين سياست ها و نقش هر يك از اجزا بطور مشخص تعيين و ابلاغ مي شود.
  • اصول سیاست دانشگاه براي ايمني، بهداشت و محیط زیست عبارت است از تشخيص و کنترل ريسک و کاهش مخاطرات، جانی و محیطی، توسط مسئولين ذيربط در آزمايشگاهها، کارگاهها، واحدهاي پشتيباني و اداري با مسئوليت و نظارت مستقيم رؤساي دانشکده ها و گروههاي مستقل، مدیران واحدهای آموزشی و پژوهشی و مسئولین واحدهای تابعه.
  • تمام اعضاي دانشگاه (دانشجويان، اساتيد و کارکنان) بايد از مهارت لازم براي کنترل ريسک و کاهش مخاطرات برخوردار شوند. کسب اين مهارت با مطالعه دستورالعملها برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي و اختصاصي کارگاه هاي عملي خواهد بود. اجراي آموزشهاي عمومي بر عهده کميته اجرايي و آموزشهاي تخصصي برعهده مسئولين و تکنسین آزمايشگاهها است.
  • كليه آزمايشگاهها، كارگاهها، مراكز آموزشي پژوهشي و واحدهاي مختلف كه در آنها احتمال ريسك ايمني و سلامت افراد و اشياء موجود باشد لازم است علاوه بر پذيرش و اجراي آيين نامه ايمني، بهداشت و محیط زیست دانشگاه، نسبت به تدوين آيين نامه اختصاصي خود اقدام و پس از تصويب آن در كميته ايمني دانشگاه، بصورت منظم آنرا اجرا نمايند.
  • لازم است مسئولين آزمايشگاهها براي خريد، نگهداري و استفاده از وسايلي كه توليد مواد مضر يا گازهاي سمي مي نمايند، برنامه اي در زمينه نگهداري، استفاده، و دفع اين مواد تهيه و به كميتة ايمني دانشگاه اعلام نمايند. لازم به ذکر است تصمیم نهایی در مورد خرید تجهیزات پر خطر منوط به تایید کمیته ایمنی دانشگاه خواهد بود.
  • لازم است بازرسي هاي منظم بصورت دوره اي (حداقل هر 6 ماه يكبار) از آزمايشگاهها و مراكز داراي خطرپذیری صورت پذيرد. اين بازديدها توسط تيمي متشكل از متخصصين داخل و در صورت نیاز خارج از دانشگاه، بعلاوه نمايندگان کمیته ایمنی خواهد بود.
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است