دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برگزاری کارگاه آموزشي تجزیه و تحلیل های عملی - نرم افزاری زمین آماری

 تاريخ: 03/04/97

 بدین وسیله به اطلاع می رساند مرکز آموزشهاي آزاد دانشگاه صنعتی سهند با همکاري دانشکده مهندسی معدن ، کارگاه آموزشي تجزیه و تحلیل های عملی/ نرم افزاری زمین آماری را با اطلاعات ذيل برگزارمي کند:
 
 نام دوره: تجزیه و تحلیل های عملی/ نرم افزاری زمین آماری
برگزار کننده دوره : مرکز آموزشهاي آزاد دانشگاه با همکاري دانشکده مهندسی معدن
 
 نحوه برگزاري دوره : حضوری(در محل پردیس دانشگاه صنعتی سهند- دانشکده مهندسی معدن- کلاس شهید رهبر)
 تاریخ برگزاری دوره :  روز چهارشنبه مورخ 97/04/06
ساعات برگزاری دوره: ساعت  10:30- 8:30 و 12:30- 10:30 و 16:00- 14:00
جمع ساعات برگزاری دوره : سه جلسه 2 ساعته مجموعا 6 ساعت
هزينه ثبت نام: 300000 ریال برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی سهند و 200000 ریال برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی سهند و 350000 ریال برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سایر دانشگاه ها و 250000 ریال برای دانشجویان مقطع کارشناسی سایر دانشگاه ها و 500000 ریال برای شرکت کنندگان آزاد
شماره حساب جهت واریز هزینه دوره:  IR 950100004001075403018321  با شناسه واریز 350075454122700004010711110006   بانک مرکزی به نام درآمدهای اختصاصی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند
براي کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام خواهشمند است بر روی لینک زیرکلیک نمایید:

http://azad.sut.ac.ir/workshophome.aspx

به  شرکت کنندگان در دوره ، گواهی معتبر اعطاء می گردد. درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات