دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 گزارش تصویری از مسابقات فوتبال بین دانشکده ای و قهرمانی تیم فوتبال دانشکده مهندسی شیمی - مواد

 تاريخ: 16/02/98

 

http://sut.ac.ir/main/Downloads/00000/P4177463.JPG
تیم فوتبال دانشکده مهندسی شیمی - مواد (قهرمان مسابقات)
اسامی اعضاء تیم:امیر یزدانی، سجاد جهانی فرد، حمیدرضا قنبری، صادق خدادادی، یاسر باقری، سامان رسول پور، ابوالفضل نجاری، سیامک کیهان، علی کیکاووس، ایرج جنگی، مهدی اسمعیل زاده، مسعود رستم پور، سجاد سلمانی، هادی عصمتی، حسن علیزاده، میلاد میرزایی، میلاد اسدی، رضا ماهر اقدمhttp://sut.ac.ir/main/Downloads/00000/P4297540.JPG
تیم فوتبال دانشکده مهندسی معدن - مکانیک
http://sut.ac.ir/main/Downloads/00000/P4177465.JPG
تیم فوتبال دانشکده مهندسی نفت - پلیمر

http://sut.ac.ir/main/Downloads/00000/P4297539.JPG
تیم فوتبال دانشکده مهندسی برق - پزشکی


http://sut.ac.ir/main/Downloads/00000/P4177474.JPG

http://sut.ac.ir/main/Downloads/00000/P4177482.JPG

http://sut.ac.ir/main/Downloads/00000/P4297543.JPG

http://sut.ac.ir/main/Downloads/00000/P4297551.JPG

http://sut.ac.ir/main/Downloads/00000/P4307568.JPG

http://sut.ac.ir/main/Downloads/00000/P5017596.JPG

http://sut.ac.ir/main/Downloads/00000/P5057808.JPG

http://sut.ac.ir/main/Downloads/00000/P5057812.JPG

http://sut.ac.ir/main/Downloads/00000/P5057817.JPG
 


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی