دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 تیم فوتسال دانشکده مهندسی برق، قهرمان مسابقات فوتسال بین دانشکده ای + تصاویر

 تاريخ: 09/09/98

 

مسابقات فوتسال بین دانشکده ای امسال با شرکت 8 تیم از دانشکده های مهندسی (مواد، برق، شیمی، معدن، پلیمر - علوم پایه، مکانیک - پزشکی، نفت - عمران، تحصیلات تکمیلی) به صورت 2 گروه 4 تیمی برگزار گردید و د ر نهایت دانشکده مهندسی برق و مواد به فینال مسابقات راه یافتند. بازی پایانی با نتیجه  (گلها: هادی علیوند، مجید آهنگر) 2 - 1(گل: یاسر باقری) به نفع تیم برق به پایان رسید و دانشکده مهندسی برق مدافع عنوان قهرمانی، امسال نیز مقام اول را کسب نموده و دانشکده مواد دوم شد.

 
http://sut.ac.ir/main/Downloads/01/1199.JPG

دانشکده مهندسی برق - قهرمان مسابقات ( آذرماه 1398)

http://sut.ac.ir/main/Downloads/01/111999.jpg


http://sut.ac.ir/main/Downloads/01/1188.JPG

دانشکده مهندسی مواد - نایب قهرمان مسابقات

http://sut.ac.ir/main/Downloads/01/1166.JPG

http://sut.ac.ir/main/Downloads/01/1177.JPG


http://sut.ac.ir/main/Downloads/01/1199999.JPG

دانشکده مهندسی پزشکی _ مکانیک

http://sut.ac.ir/main/Downloads/01/119999.JPG

دانشکده مهندسی نفت - عمران

http://sut.ac.ir/main/Downloads/01/11999.JPG

دانشکده مهندسی شیمی

http://sut.ac.ir/main/Downloads/01/1133.jpg

دانشکده مهندسی معدن

http://sut.ac.ir/main/Downloads/01/1144.jpg

تحصیلات تکمیلی

http://sut.ac.ir/main/Downloads/01/1155.jpg

دانشکده مهندسی پلیمر - علوم پایه


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی