دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه شماره 7 اداره امور خوابگاهها در خصوص شرایط خوابگاههای دانشجویی

 تاريخ: 09/04/99

 

به اطلاع دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی دارای پایاننامه عملی می رساند به علت تشدید شیوع بیماری کرونا، خواهشمند است قبل از مراجعه به خوابگاهها حتماً از نهایی شدن مجوز حضور در دانشگاه توسط اداره تحصیلات تکمیلی اطمینان حاصل نمایند. اداره خوابگاهها به منظور حفظ سلامت همه دانشجویان و لزوم رعایت دستورالعملهای وزارتی از پذیرش دانشجویان بدون مجوز معذور است.
 
اداره امور خوابگاهها


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان