دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه دانشجویان محترم درس اندیشه اسلامی 2 گروه های 1 تا 5 - اعلام برگزاری آزمون آنلاین مورخه 99/04/17 با یک ساعت تأخیر

 تاريخ: 16/04/99

 

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان محترم درس اندیشه اسلامی 2 گروه های 1 تا 5 می رساند آزمون آنلاین درس در تاریخ 99/04/17 از ساعت 11:00 به ساعت 12:00 تغییر یافت.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش