دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه شماره 8 اداره امور خوابگاهها در خصوص تخلیه خوابگاههای دانشجویی

 تاريخ: 05/05/99

 

با آرزوی سلامتی برای همه دانشجویان و ضمن تشکر از همه کسانی که نسبت به تحویل اتاق خود اقدام نموده اند، با توجه به اتمام امتحانات از بقیه دانشجویانی که تاکنون وسایل اتاق خود را جمع اوری نکرده اند درخواست میشود نسبت به جمع آوری وسایل و تحویل اتاق خود تا ۲۰ مرداد اقدام نمایند. دانشجویان محترمی که در شهرهای دور ساکن هستند میتوانند به جای خود نماینده ای برای این موضوع تعیین نمایند. 
لازم به ذکر است که تا کنون بیش از ۸۰ درصد دانشجویان مربوطه نسبت به تحویل اتاق خود اقدام کرده اند. 
 
 
اداره امور خوابگاهها


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان