دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه اداره امور دانشجویان در خصوص سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی

 تاريخ: 24/05/99

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام تعطیلات دانشگاه از 25 مرداد ماه لغایت 5 شهریور ماه مطابق برنامه ذیل خواهد بود. 

سرویس تبریز به دانشگاه و بالعکس:
شنبه تا پنجشنبه
ساعت حرکت از راه آهن ساعت حرکت از دانشگاه 
8 16


سرویس خوابگاه محبی به دانشگاه و بالعکس:
شنبه تا پنجشنبه
ساعت حرکت از خوابگاه ساعت حرکت از دانشگاه 
8 16اداره امور دانشجویان


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان