دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه به روایت تصویر

 تاريخ: 06/07/99

 

http://www.sut.ac.ir/main/Articles/1923/9.JPG


 درج در سايت توسط : روابط عمومی