دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه انتخاب واحدو شروع کلاسهای دانشجویان نو ورود سال 99 کلیه مقاطع تحصیلی

 تاريخ: 17/08/99

 دانشجویان نوورود سال 99 دانشگاه صنعتی سهند به نکات زیر توجه نمایند :

پس از ثبت نام اینترنتی توسط دانشجو ، انتخاب واحد توسط دانشکده مجری برای دانشجویان انجام شده و شروع کلاسها مطابق تاریخ زیر و به صورت مجازی از طریق سامانه  lms و بعد از انتخاب واحد دانشجو در سامانه آموزشی انجام خواهد شد:مقطع تحصیلی  ثبت نام اینترنتی  فعالسازی سامانه آموزشی   شروع کلاسها 
کاردانی ورودی 99 
 
شروع : پنجشنبه 99/8/1
پایان :  ساعت 24 شنبه  99/8/3
شنبه 99/8/17 شنبه 99/8/17
کارشناسی ورودی 99 آزمون سراسری شروع : چهارشنبه 99/8/14
پایان :  ساعت 24 شنبه 99/8/17
شنبه 99/8/17 شنبه 99/8/24
تمدید کارشناسی ورودی 99 سوابق تحصیلی 
 
شروع : چهارشنبه 99/8/14
پایان : ساعت 24 شنبه 99/8/17
چهارشنبه 99/8/21 شنبه 99/8/24
کارشناسی ارشد ورودی 99 
شروع : یکشنبه 99/8/11
پایان : ساعت 24 جمعه 99/8/16
 
شنبه 99/8/17 یکشنبه 99/8/18
دکتری تخصصی ورودی 99 شروع : پنجشنبه 99/8/7
پایان : ساعت 24 جمعه 99/8/16
شنبه 99/8/17 یکشنبه 99/8/18

جهت استفاده از سامانه آموزشی   از طریق سایت دانشگاه / دسترسی سریع / سامانه آموزش    پس از تاریخ فعال سازی  فوق ،    کد کاربری شماره دانشجویی    و رمز عبور شماره شناسنامه   
 
و جهت استفاده از سامانه  l.m.s  از طریق آی‌پی   
95.80.184.238   یا آدرس http://lms2.sut.ac.ir ،  کد کاربری  شماره دانشجویی   و رمز عبور کد ملی   خواهد بود .

نکته مهم :   پس ازورود به سامانه های مذکور ، جهت امنیت بیشتر نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نمایید.ضمنا راهنمای استفاده از سامانه آموزش الکترونیکی در آدرس زیر (که لینک آن در صفحه اصلی دانشگاه نیز موجود است) قابل مشاهده است


http://vu-sahand.ir/elec/showpage.aspx?id=68

با این توضیح که بجای آی‌پی ذکر شده در این راهنما باید آی‌پی یا آدرس سامانه فوق‌الذکر وارد گردد.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش