دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 تمدید ثبت نام اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای روز سه شنبه 20/8/99

 تاريخ: 20/08/99

 به اطلاع آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که موفق به ثبت نام اینترنتی نشده اند می رساند که برای این دانشجویان فرصت ثبت نام اینترنتی در روز سه شنبه مورخ 99/8/20 داده شده است لذا در صورت وجود هرمشکل در ورود به سامانه ثبت نام اینترنتی با شماره تلفن 04133459131 تماس حاص فرمایید .
                           


          اداره تحصیلات تکمیلی 


 درج در سايت توسط : اداره آموزش