دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 اطلاعیه اداره رفاه دانشجویی در خصوص وام ضروری

 تاريخ: 20/08/99

 

💢 قابل توجه دانشجویان محترم روزانه متقاضی وام ضروری💢
 
🔰 همانگونه که در اطلاعیه های قبلی ذکر شده است؛  در نیمسال جاری وام ضروری صرفاً به موارد و رویدادهای خاص تعلق خواهد گرفت. اما در همان محل تقاضا بند « سایر موارد به تشخیص رئیس صندوق» وجود دارد که با در نظر داشتن مشکلات دانشجویان و اولویت نیاز های آنان و همچنین اختیارات معاونین محترم دانشجویی در تشخیص این گونه موارد، در خصوص مواردی مانند تهیه وسایل الکترونیکی و کمک آموزشی به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی که قدرت خرید تجهیزات مذکور کم تر شده است، اقدام میشود. 
 
 ❇️  با عنایت به محدودیت اعتبار وام ضروری، خواهشمند است صرفاً دانشجویانی که شرایط دریافت وام از صندوق رفاه (داشتن سند تعهد محضری) را دارند و از نظر مالی در مضیقه هستند،  وام مزبور را از طریق پورتال دانشجویی درخواست نموده و مدارک مربوطه از قبیل فاکتور رسمی از فروشگاههای معتبر و همچنین فرم مخصوص وام ضروری موارد خاص که از لینک روبرو قابل دریافت است را تکمیل و به صورت کاملاً خوانا اسکن نموده و از طریق آدرس ایمیل baghban@sut.ac.ir  ارسال نمایند. 
 
❇️ بدیهی است مدارک ارسالی توسط معاونت دانشجویی و صندوق رفاه وزارت بررسی شده و در صورت تایید و وجود اعتبار، وام پرداخت خواهد شد. 
 
❇️ دانشجویان کارشناسی و دکتری حداکثر 4 بار و  کارشناسی ارشد حداکثر 2 بار در طول مقطع تحصیلی می توانند از وام ضروری استفاده نمایند.
 
❇️ آخرین مهلت ارسال درخواست و مدارک 30 آبان ماه می باشد و به درخواستهای بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
❇️ با توجه به محدودیت اعتبار، اولویت با افرادی است که زودتر درخواست و مدارک خود را ارسال کرده باشند.  
 
اداره رفاه دانشجویی  
https://t.me/Refah_Sut


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان