دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 پنجم آذر ماه روز بسیج مستضعفان و هفته بسیج را گرامی می داریم

 تاريخ: 04/09/99

 

بسیج لشکر مخلص خداست. حضرت امام خمینی (ره)

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی