دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 دانشکده علوم پایه و انجمن ریاضی و فیزیک دانشگاه صنعتی سهند برگزار می کند: کارگاه آموزشی نرم افزار متلب

 تاريخ: 08/11/99

 


دانشکده علوم پایه و انجمن ریاضی و فیزیک دانشگاه صنعتی سهند برگزار می کند: کارگاه آموزشی نرم افزار متلب

مدرس : دکتر جواد فرضی؛ دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی سهند
مهلت ثبت نام : 18 بهمن 1399

زمان: 25 الی 29 بهمن از ساعت 10 الی 12


 درج در سايت توسط : روابط عمومی