دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  قابل توجه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در خصوص ارسال فرم درخواست تمدید سنوات

 تاريخ: 29/11/99

 

بسمه تعالی
 
به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 97 و ماقبل و همچنین دانشجویان دکتری ورودی مهر 95 و ماقبل می رساند که این قبیل دانشجویان بدون توجه به داشتن مرخصی یا حذف نیمسال بدون احتساب سنوات بایستی برای انجام انتخاب واحد نیمسال دوم 1400-1399، حتما فرم تمدید سنوات را تکمیل نموده تا از طریق دانشکده به اداره تحصیلات تکمیلی ارسال گردد.
تذکر: دانشجویان مذکور (دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 97 و ماقبل و همچنین دانشجویان دکتری ورودی مهر 95 و ماقبل) که در روزهای قبل از طریق سامانه سما انتخاب واحد نموده‌اند نیز باید فرم تمدید سنوات را تکمیل نموده تا از طریق دانشکده، فرم مربوطه به اداره تحصیلات تکمیلی ارسال گردد.

                                         اداره تحصیلات تکمیلی


 درج در سايت توسط : اداره آموزش