دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه خیلی مهم(قابل توجه کلیه دانشجویان در همه مقاطع تحصیلی)

 تاريخ: 24/03/00

 

بدینوسیله ضمن عرض پوزش از کلیه دانشجویان محترم بخاطر وقفه ای که بدلایل فنی در نرم افزار ارزیابی آموزشی اساتید بوجود آمده بود، از کلیه دانشجویان محترمی که تاکنون موفق به تکمیل فرم ارزیابی آموزشی نشده اند درخواست می شود ضمن مراجعه به  سامانه آموزش، در صورت فعال بودن گزینه ارزشیابی نسبت به ارزیابی اساتید دروس انتخابی خود اقدام نمایند. خواهشمند است ارزیابی اساتید خود را به روزهای آخر موکول ننمایید
 
                  گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت دانشگاه 
 درج در سايت توسط : روابط عمومی