دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اعلام تعطیلی کلیه فعالیت های حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی از تاریخ 1400/05/23 لغایت 1400/06/03

 تاريخ: 20/05/00

 

بسمه تعالی

 
به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعان محترم دانشگاه می رساند کلیه فعالیت های حوزه معاونت آموزشی اعم از اداره آموزش، اداره تحصیلات تکمیلی، اداره دانش آموختگان و اداره نظام وظیفه از تاریخ 1400/05/23 لغایت 1400/06/03 تعطیل می باشد لذا خواهشمند است پیگیری انجام امورات مربوطه بعد از بازه زمانی فوق الذکر صورت پذیرد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه


 درج در سايت توسط : اداره آموزش