دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی سهند با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان، با اعزام تیمی از اعضای هیات علمی دانشگاه و در راستای ایجاد «کلینیک های صنعتی سیار» از مجموعه «یاشا صنعت» بازدید به انجام رسانید.

 تاريخ: 11/06/00

 

"مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی سهند با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان، با اعزام تیمی از اعضای هیات علمی دانشگاه و در راستای ایجاد «کلینیک های صنعتی سیار» از مجموعه «یاشا صنعت» بازدید  به انجام رسانید.
در جریان این بازدید دکتر امیر رضوانی مقدم، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه ضمن اعلام آمادگی دانشگاه صنعتی سهند برای حل مشکلات صنایع منطقه، به بیان پتانسیل های دانشگاه پرداخته و از رویکرد موجود در شرکت شهرک های صنعتی بابت حمایت از مشاوره های صنعتی استقبال کرد.
 
در این بازدید مشکل و‌تقاضای شرکت صنعتی مطرح گردیده و مقدمات انعقاد قرارداد مشاوره صنعتی در چند مورد مختلف با اعضای محترم هیات علمی جناب اقای دکتر کمالی از دانشکده مهندسی مکانیک ‌و جناب اقای دکتر افشین  از دانشکده مهندسی عمران انجام گردید.
 
اعضای محترم هیات علمی متقاضی استفاده از خدمات مشاوره کلینیک صنعتی ( به عنوان مشاور) می‌توانند با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ارتباط برقرار کرده و از زیرساخت ایجاد شده در این ‌زمینه استفاده نمایند.
 
لازم به ذکر است که دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در راستای حل مشکلات صنعتی و کمک به بهبود کیفی محصولات صنایع همکاری مستمر و پایداری رو با صنایع استان آذربایجان شرقی و با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان آغاز نموده است."
پیشاپیش از حسن همکاری شما کمال تشکر را دارم. درج در سايت توسط : روابط عمومی