دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 تمدید فراخوان "رویداد ملی ایده بازار مهندسی پلیمر"

 تاريخ: 21/06/00

 تمدید فراخوان "رویداد ملی ایده بازار مهندسی پلیمر"

مدیریت فناوری دانشگاه صنعتی سهند با توجه به ضرورت های شناسایی فناوری های نوآورانه در حوزه مهندسی پلیمر و حمایت از آنها در راستای اجرایی سازی" تولید، پشتیبانی­‌ها و مانع زدایی‌­ها"؛ با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز تبادل فناوری ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، اقدام به برگزاری "رویداد ملی ایده بازار مهندسی پلیمر" نموده است. در این رویداد علاوه بر توسعه بازار و فروش، زمینه های سرمایه گذاری و خرید حرفه ای و جدید فراهم خواهد شد.
در این رویداد ، طراحان، فناوران و صاحبان طرح در حوزه های مرتبط با مهندسی پلیمر، می توانند برای اختراعات ، فناوری ها و محصولات خود با حمایت این دانشگاه، سرمایه گذار پیدا کرده و یا آنها را بفروش برسانند. هدف از برگزاری این برنامه، پیوند بین صاحبان طرح و فناوری و صاحبان سرمایه و صنعت از یک طرف و از طرف دیگر ایجاد زیرساخت به منظور تجاری سازی طرح های کاربردی در حوزه مهندسی پلیمر است .


فناوران متقاضی جذب سرمایه و یا فروش محصول می بایست مشخصات طرح و یا فناوری خود را حداکثر تا تاریخ 1400/07/15 از طریق www.ideasbazaar.ir/polymereng-event ارسال نمایند .
 


 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی