دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعيه دانشگاه صنعتی سهند در خصوص پذيرفته شدگان آزمون استخدامي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 تاريخ: 31/06/00

 « اطلاعيه دانشگاه صنعتی سهند »
  بدينوسيله از كليه پذيرفته شدگان آزمون استخدامي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دعوت مي شود از تاریخ   03/07/1400 لغايت 12/07/1400 از ساعت 9 الی 15 طبق جدول زمانبندی زیر به منظور ارائه مدارک درخواستی به آدرس تبریز – شهر جدید سهند – دانشگاه صنعتی سهند – اداره کارگزینی و رفاه مراجعه فرماييد.
   شماره تلفنهاي  33458291 - 33458203  بمنظور راهنمايي بيشتر آماده پاسخگويي به سوالات پذيرفته شدگان مي باشند.عدم مراجعه و تحويل مدارک در موعد مقرر به منزله انصراف از ادامه رويه استخدام تلقي شده و پذيرفته شوده آزمون استخدامي حق هيچگونه اعتراضي در اين  خصوص نخواهد داشت .

* مدارک مورد نياز:  


 درج در سايت توسط : خدمات ماشینی