دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 جدول زمانبندی مصاحبه حضوری پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 1400

 تاريخ: 09/08/00

 بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 1400 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می رساند جدول زمانبندی مصاحبه حضوری پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 1400 دانشگاه صنعتی سهند به پیوست (ضمائم) می باشد. لازم به ذکر است زمان دقیق حضور در مصاحبه متعاقباٌ طی تماس تلفنی اطلاع رسانی خواهد شد.


 درج در سايت توسط : خدمات ماشینی