دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 انتخاب جناب آقای دکتر خوشبختی در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی توسط پایگاه علوم جهان اسلام

 تاريخ: 15/09/00

 

 
 
انتخاب جناب آقای دکتر خوشبختی در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی برای دومی سال متوالی توسط پایگاه علوم جهان اسلام


 

در فهرست جدیدی که از سوی پایگاه استنادی جهان اسلام انتشار یافت، یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند در زمره  پژوهشگران ایرانی پر استناد 1 درصد برتر دانشمند ایرانی قرار گرفتند.
داده های مورد استفاده در تحلیل و انتخاب پژوهشگران یک درصد برتر از سامانه  شاخص های اساسی علم (ESI) و وب علوم (WOS) استخراج شده است، شاخص های نسبت کل استنادات به مقالات استناد کننده، تعداد متوسط خود استنادی به ازای هر مقاله و تخصص گرایی در 10 سال اخیر از جمله مواردی است که در شناسایی پژوهشگران تاثیر گذار، مد نظر قرار گرفته است.
امسال نیز دکتر رحیم خوشبختی سرای استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی برای دومین سال متوالی در زمره پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی پایگاه علوم جهان اسلام قرار گرفته است.

روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به جامعه دانشگاهیان صنعتی سهند به ویژه به همکار مذکور و خانواده محترمشان تبریک عرض نموده و از خداوند منان برای ایشان تندرستی همراه با توفیق مسألت می نماید.
 
 
 
مقالات پراستناد (Highly Cited Paper) Average citations per item h-index Citing articles Without   self citations Sum of Times Cited Total Publication تعداد استنادات در حوزه موضوعی تعداد مقالات در حوزه موضوعی تعداد کل مقالات نام
1 23.67 20 1034 994 1302 55 1275 51 53 رحیم خوشبختی سرای


 درج در سايت توسط : روابط عمومی