دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه کمیته اجرایی انتخابات در خصوص برگزاری مجدد انتخابات شورای صنفی دانشجویان

 تاريخ: 31/02/01

 🔰  به اطلاع دانشجویان محترم میرساند بر اساس رأی شورای نظارت در خصوص رسمیت نیافتن  انتخابات دور قبلی به دلیل به حد نصاب نرسیدن مشارکت (حداقل ۲۵ درصد واجدین شرایط)، انتخابات جدید روز یکشنبه هشتم خرداد ماه، همانند دور قبلی در سامانه سس و  از ساعت ۹ تا ۱۷ برگزار خواهد شد.

💢  در این دور تمام کاندیداهای قبلی در صورت عدم اعلام انصراف، شرکت خواهند داشت.  

💢  کاندیداها میتوانند از روز یکشنبه اول خرداد تا پایان روز شنبه ۷ خرداد به تبلیغات بپردازند.

💢  توهین و تبلیغ علیه سایر کاندیداها مجاز نمیباشد.


کمیته اجرایی انتخابات


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان