دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 کارگاه آموزشی " آینده شغلی من" با سخنرانی جناب آقای دکتر سید رضا دامادی

 تاريخ: 02/09/01

 

http://sut.ac.ir/main/Articles/2782/20221123_092911.jpg


 درج در سايت توسط : روابط عمومی