دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 فراخوان پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی بدون آزمون سال 1394 دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 16/02/94

 دانشگاه صنعتی سهند در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی برای سال تحصیلی95-94 با استناد بر آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شماره 67272/21 مورخ 18/4/1393 و شماره 237200/21 مورخ 16/12/93) و دستور العمل اجرایی مصوب دانشگاه صنعتی سهند در رشته های اطلاعیه پیوست  از بین داوطلبان واجد شرایط دانشجوی دکتری بدون آزمون می پذیرد.
جهت آگاهی از شرایط و ضوابط و همچنین  رشته های مورد پذیرش بر روی فایل  های پیوست کلیک کنید
                                                                                                                                                                              اداره تحصیلات تکمیلی


 درج در سايت توسط : اداره آموزش