دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه دانشجویان دانشکده آموزش های الکترونیکی

 تاريخ: 02/03/94

 به اطلاع دانشجویان دانشکده آموزش های الکترونیکی میرساند درصورتیکه نتوانند از لینک مربوطه وب سایت LMS را بازکنند، از طریق آدرس زیرمی توانند به LMS دسترسی پیدا کنند :

http://10.104.1.229


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات