دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 قابل توجه فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 12/03/94

 قابل توجه  فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی سهند

کلیه دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه که تا کنون موفق به کسب افتخارات ذیل نایل آمده اند ،خواهشمند است مدارک خود را جهت ثبت در فهرست  افتخارآفرینان پژوهشی دانشگاه به ایمیل:
 ارسال نمایند.research.sut@sut.ac.ir

1 . کسب رتبه اول تا پنجم المپیادهای  بین المللی

2.کسب جایزه ملی و بین المللی

3.ثبت اختراعات و اکتشافات


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات