دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اهدای جایزه ویژه دوسالانه موسس دانشگاه صنعتی سهند به دانشجو/دانش آموخته برگزیده علمی – فرهنگی (همزمان با برگزاری جشن دانش آموختگان در 4و 5 شهریور ماه 94)

 تاريخ: 23/04/94

 

بسمه تعالی
 
به اطلاع کلیه دانشجویان سال آخر و دانش آموختگان سال تحصیلی 94-93  در کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه صنعتی سهند می­رساند که همزمان با برگزاری مراسم جشن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی سهند در مورخ 4و 5 شهریور ماه 1394 جایزه ویژه دو سالانه موسس دانشگاه صنعتی سهند نیز به یک نفر از دانشجویان/ دانش آموختگان برگزیده علمی فرهنگی دانشگاه اهداء خواهد شد. متقاضیان شرکت در این رقابت علمی فرهنگی می­توانند با تکمیل فرم پیوست و الصاق نمودن کلیه مدارک و مستندات لازم و ارسال آنها از طریق پست پیشتاز حداکثر تا تاریخ 94/05/20به آدرس: تبریز- شهر جدید سهند دانشگاه صنعتی سهند- اداره کل آموزش در این رقابت علمی فرهنگی شرکت نمایند.
تذکر: درخواستهای ارسال شده بعد از تاریخ 94/05/20 و یا درخواستهایی که مدارک و مستندات آنها کامل نباشند از گردونه رقابت حذف خواهند شد.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش