دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 قابل توجه فارغ التحصیلان بهمن 92 به بعد دانشگاه

 تاريخ: 30/10/92

 

 به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی و کاردانی در شرف فارغ التحصیلی میرساند
 مطابق مصوبه مورخ 23/10/92 شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از تاریخ فارغ التحصیلی تنها به مدت یکماه فرصت دارند
نسبت به تسویه حساب و انجام مراحل مختلف فارغ التحصیلی خویش اقدام نمایند 
در غیر اینصورت به ازای هر یک ماه تاخیر ملزم به پرداخت یک میلیون ریال معادل یکصد هزار تومان جریمه خواهند شد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        اداره کل آموزش


 درج در سايت توسط : اداره آموزش