دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برگزاری کارگاه تئوری, عملی کشت سلول های جانوری در تاریخ 30 اردیبهشت

 تاريخ: 20/02/95

 
کارگاه تئوری, عملی کشت سلول های جانوری در تاریخ 30 اردیبهشت 95 برگزار میشود.

متقاضیان شرکت در کارگاه می بایست برای هر نفر مبلغ  100 هزار تومان به شماره حساب 0592013835 نزد بانک تجارت به نام درآمدهای اختصاصی دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند واریز فرم شرکت در کارگاه را دانلود و پس از تکمیل به همراه اسکن فیش واریزی به ایمیل Bio_tech@sut.ac.ir ارسال فرمایند.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی می توانید به فایل پیوستی مراجعه و یا با کارشناس مربوطه به شماره
4245 361 0938 (قلی پور) تماس حاصل فرمائید.

مکان : دانشگاه صنعتی سهند، آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی بافت و سلولهای بنیادی درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات