دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 هفته خوابگاههای دانشجویی به روایت تصویر

 تاريخ: 05/03/95

 

روایتی تصویری از برگزاری هفته خوابگاههای دانشجویی در خوابگاه امیرالمومنین
  


 


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان