دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 تغییر در برنامه زمانبندی تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-95

 تاريخ: 14/04/95

 به اطلاع کلیه دانشگاهیان می رساند که تقویم آموزشی  سال تحصیلی 96-95 به شرح فایل پیوستی  تغییر یافت 


 درج در سايت توسط : اداره آموزش