دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه دانشجويان ورودي 95 دانشگاه (کليه مقاطع تحصيلي)

 تاريخ: 08/07/95

 به اطلاع کليه دانشجويان ورودي 95 دانشگاه مي رساند  کاربري اين دانشجويان جهت استفاده از سيستم مديريت آموزشي دانشگاه (سما ) فعال شده است   و دانشجويان  گرامي جهت استفاده از اين سامانه با وارد نمودن کد کاربري (شماره دانشجويي) و کلمه عبور (شماره شناسنامه )وارد سامانه آموزشي مربوط به کاربري خود شده و پس از تکميل فرمهاي پايش فرهنگي از قسمت منوي سمت راست  و خروج و ورود مجدد به سيستم امکان استفاده از ساير بخشهاي سيستم را خواهند داشت  .
ياد آوري مي نمايد جهت بالا بردن  امنيت کاربري خود پس از ورود به سيستم نسبت به تغيير کلمه عبور خود اقدام نماييد.                             اداره کل آموزش


 درج در سايت توسط : اداره آموزش