دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 گزارش تصویری قهرمانی تیم فوتبال دانشکده مهندسی معدن سال 1392

 تاريخ: 11/08/92

 


 


 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی