دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعيه دانشگاه صنعتی سهند در مورد نتايج تکمیل ظرفیت آزمون ورودي دوره دکتری نيمه متمركز سال 1395

 تاريخ: 22/10/95

 ضمن تبریک به پذیرفته شدگان دوره دکتری سال 95 دانشگاه صنعتی سهند، اسامی داوطلبان پذیرفته شده مشروط و ذخیره به شرح جدول پيوست اعلام می­گردد. داوطلباني كه اسامي آنها به عنوان پذیرفته شده مشروط در اين اطلاعيه درج شده است می­بایست فرم اخذ تعهد از پذيرفتگان مشروط در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» نيمه متمركز سال 1395 (فرم ضمیمه همین اطلاعیه) را تکمیل نموده و پس از امضا و ثبت اثر انگشت از تاریخ 26/10/95 الی 30/10/95 به صورت حضوري به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند تحویل نمایند و یا از طريق پست پیشتاز به آدرس پستی تبریز، شهر جدید سهند، دانشگاه صنعتی سهند، اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه، كد پستي 5331811111 ارسال نمایند. داوطلباني كه فرم اخذ تعهد را از طريق پست پيشتاز ارسال مي­نمايند، لازم است تصوير فرم اخذ تعهد ارسالي را به آدرس پست الکترونیکی takmili@sut.ac.ir نيز ارسال نمایند. بدیهی است عدم تکمیل فرم تعهد در بازه زماني مذكور در اين اطلاعيه به منزله انصراف از پذیرش می­باشد و متعاقبا از داوطلبان ذخيره جهت جايگزيني و تكميل فرم تعهد دعوت به عمل خواهد آمد.
لازم به ذكر است داوطلباني كه فرم تعهد را تكميل نموده‌اند لازم است مطابق با توضيحات مندرج در فرم تعهد نسبت به تكميل فرم صلاحيتهاي عمومي در تاريخ مقرر اقدام نمايند. داوطلباني كه در مراحل قبل (ارديبهشت تا مرداد ماه 95) مبادرت به تكميل و ارسال فرم مربوط به بررسي صلاحيت عمومي نموده­اند، مجددا نيازي به تكميل فرم صلاحيت عمومي ندارند.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش