دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 وام ضروری ویژه دکتری

 تاريخ: 02/05/96

 به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می رساند صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد جهت حمایت بیشتر از دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره دکتری پرداخت وام ضروری ویژه دکتری را با شرایط ذیل انجام دهد.

1- درخواست از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس  bp.swf.ir  از 1/5/96 لغایت 15/5/96
2- پرینت فرم تقاضای وام (اینجا) و تکمیل و تحویل به همراه مدارک مربوطه به اداره رفاه دانشجویی نهایتا تا 15 مرداد ماه سال جاری

شایان ذکر است مبلغ وام ضروری ویژه دکتری 3 میلیون تومان بوده و دانشجویان دکتری واجد شرایط صرفاً یک بار در طول مدت تحصیل در سنوات مجاز (8 نیمسال) می توانند از این وام بهره مند گردند. ضمناً تحویل فرم تقاضا به منزله ثبت نام اولیه بوده و پرداخت وام پس از تایید توسط دانشگاه و تامین اعتبار از سوی صندوق رفاه انجام خواهد شد.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان