شنبه، 13 خرداد 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
جستجو
کتابخانه مرکزی
پست الکترونیکی
اتوماسیون اداری
انتشارات
سامانه نشريات
میز خدمت
بیانیه حریم خصوصی
فصلنامه دانشگاه
ارتباط با مسئولین
لینک های مفید
l 
 

     

 

   حوزه ریاست
   نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
   مدیریت حراست
   حوزه معاونت پژوهشی و فناوری
   حوزه معاونت اداری ومالی
   حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
   حوزه معاونت دانشجویی
   مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
   دانشکده مهندسی شیمی
   دانشکده مهندسی مواد
   دانشکده مهندسی معدن
   دانشکده مهندسی عمران
   دانشکده مهندسی مکانیک
   دانشکده مهندسی برق
   دانشکده مهندسی پلیمر
   دانشکده علوم پایه مهندسی
   دانشکده مهندسی پزشکی
   دانشکده مهندسی نفت و گاز
   انتظامات
   دفترفنی
   گروه معارف اسلامی
   کتابخانه، مرکزاسناد و منابع علمی
   اداره کارگزینی و رفاه
   امورمالی
   مدیریت اموراداری و پشتیبانی
   اداره تحصیلات تکمیلی
   انبار
   اداره امور عمومی و پشتیبانی
   فضای سبز
   اداره تعمیر و نگهداری
   خدمات
   اموردانشجویان
   تدارکات
   معاونت فرهنگی و اجتماعی
   امورشاهدوایثارگران
   تربیت بدنی
   متفرقه ها
   امین اموال
    دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت
   امورحقوقی
   مدیریت برنامه و بودجه
   امور نقلیه
   مرکز مشاوره


دانشکده مهندسی برق

نام عنوان واحد
آقای دکتر افشین ابراهیمی
    رئیس دانشکده
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر رضا محبوبی اسکویی
     معاون دانشکده -دانشیار و مدیر گروه کنترل
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر محمد جواد خسروجردی
    استاد گروه کنترل
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر اکبر غفار پور رهبر
    استادکامپیوتر
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر حسین ابراهیم نژاد
    دانشیار و مدیر گروه مخابرات
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر محمد حسین صداقی
    استاد گروه مخابرات
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکترحسین مددی
    استاد گروه قدرت
    دانشکده مهندسی برق
خانم دکتر معصومه آذغانی
    استادیار گروه مخابرات
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکترمحمدرضا عزیزیان
    دانشیار گروه قدرت
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتررسول کاظم زاده
    استاد و مدیر گروه قدرت
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتراحمدصادقی
    دانشیار گروه قدرت
    دانشکده مهندسی برق
دکتر حمید خوشخو
    استادیار گروه قدرت
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر محمد هجری
    استادیار گروه قدرت
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر احمد اکبری الوانق
    استادیار گروه کنترل
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر علی بهرامی
    استادیار و مدیر گروه الکترونیک
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکترحبیب بدری قویفکر
    دانشیار گروه الکترونیک
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتراسماعیل نجفی اقدم
    دانشیار گروه الکترونیک
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر مهدی زینالی
    استادیار دانشکده برق
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکترحسن فرجی
    استادیار گروه الکترونیک
    دانشکده مهندسی برق
آقای دکتر امیر حبیب زاده شریف
    استادیار گروه الکترونیک
    دانشکده مهندسی برق
خانم دکتر مینا نوری
    استادیار گروه الکترونیک
    دانشکده مهندسی برق
آقای مهندس عباس محمودی
    مربی گروه کامپیوتر
    دانشکده مهندسی برق
آقای مهندس رحیم روحی
    کارشناس
    دانشکده مهندسی برق
آقای مهندس محمدهوشمند
    کارشناس
    دانشکده مهندسی برق
آقای اصل احمدی
    کارشناس
    دانشکده مهندسی برق
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی
    دانشکده مهندسی برق
آزمایشگاه کنترل پیشرفته
    ساختمانE
    دانشکده مهندسی برق
آقای حسین علمی
    مسئول دفتر دانشکده
    دانشکده مهندسی برق
اتاق دانشجویان دکتری
    دانشکده مهندسی برق
تلفن و فاکس دانشکده
    تلفن و فاکس دانشکده
    دانشکده مهندسی برق

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 3345-041 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند

تاریخ آخرین بروز رسانی: یکشنبه  1402/03/07

 
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است