شنبه، 8 مهر 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
صفحه نخست
افراد
معرفی دانشگاه
راهنمای تلفن
فصلنامه دانشگاه
ارتباط با مسئولین
پست الکترونیکی
تماس با ما
جستجو
l 
 

     
مصوبات هفتمین جلسه هیات ممیزه مورخ 08/03/95

 تاريخ: 09/06/95

در جلسه مورخ 08/03/95 هیات ممیزه دانشگاه با ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی به شرح زیر موافقت گردید :
 

 
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده ارتقاء مرتبه علمی
1 دکتر سیروس شفیعی دانشکده مهندسی شیمی از مرتبه دانشیاری به استادی
2 دکتر محمدجواد خسروجردی دانشکده مهندسی برق از مرتبه دانشیاری به استادی
3 دکتر داود جلالی وحید دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه دانشیاری به استادی
4 دکتر میرکریم رضوی دانشکده مهندسی پلیمر از مرتبه دانشیاری به استادی
5 دکتر محمدرضا عزیزیان دانشکده مهندسی برق از مرتبه استادیاری به دانشیاری
6 دکتر یوسف شرقی دانشکده مهندسی معدن از مرتبه استادیاری به دانشیاری
7 دکتر مهدی سلامی دانشکده مهندسی پلیمر از مرتبه استادیاری به دانشیاری
8 دکتر مجتبی یزدانی دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری
9 دکتر رسول حمیدزاده مقدم دانشکده مهندسی معدن از مرتبه استادیاری به دانشیاری
10 دکتر عطاءاله عباسی دانشکده مهندسی برق از مرتبه استادیاری به دانشیاری
11 دکتر اسلام قره شعبانی دانشکده علوم پایه از مرتبه استادیاری به دانشیاری


 امکانات
     

 در همین زمینه

 
درج در سايت توسط : IT
       

  شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند،

 
ساختمان شهید رجایی، طبقه دوم، روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند              

راهنمای تلفن
| پست الکترونیک | تماس با ما

ط
راحی و پشتیبانی :  واحد رسانه روابط عمومی دانشگاه