روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهندتبریز - اخبار

 توسعه همکاری های دو جانبه شرکت صنایع شیشه آذر و شرکت سهند سیلیس با دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 06/12/99

  مهندس علی محبوبیان عضو هیات مدیره شرکت صنایع شیشه آذر و مدیر عامل شرکت سهند سیلیس تبریز بهمراه هیات همراه از آزمایشگاههای تخصصی دانشکده های مهندسی معدن و مواد بازدید بعمل آورده و اظهار نمودند با توجه به پتانسیلهای موجود در دانشگاه و برنامه شرکت شیشه آذر برای گسترش کارخانه و تولید محصولات جدید ، شاهد گسترش همکاریهای همه جانبه با دانشگاه صنعتی سهند باشیم .


 درج در سايت توسط : اداره روابط عمومی