روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهندتبریز - اخبار

 ارتقای مرتبه علمی پنج نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

 تاريخ: 09/08/00

 در جلسه مورخ 01/08/1400 هیات ممیزه دانشگاه با ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی به شرح زیر موافقت گردید: 

 
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده ارتقاء مرتبه علمی
1 دکتر علی برادر خوش فطرت دانشکده مهندسی شیمی از مرتبه دانشیاری به استادی
2 دکتر توحید سعید  دانشکده مهندسی مواد از مرتبه دانشیاری به استادی
3 دکتر محمد چهاردولی دانشکده مهندسی نفت و گاز از مرتبه استادیاری به دانشیاری
4 دکتر بهروز علیزاده دانشکده علوم پایه از مرتبه دانشیاری به استادی
5 دکتر هانیه نیرومند اسکویی دانشکده مهندسی پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی
 
 
روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به جامعه دانشگاه صنعتی سهند به ویژه به همکاران مذکور و خانواده محترم آنها تبریک عرض نموده و از خداوند منان برای ایشان تندرستی همراه با توفیق مسئلت می نماید.


 درج در سايت توسط : اداره روابط عمومی