روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهندتبریز - اخبار

 مصوبات ششمین جلسه هیات ممیزه مورخ 10/11/94

 تاريخ: 02/12/94

 در جلسه مورخ 10/11/94 هیات ممیزه دانشگاه با ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی به شرح زیر موافقت گردید :
 
 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده ارتقاء مرتبه علمی
1 دکتر غلامرضا فروتن علوم پایه از مرتبه دانشیاری به استادی
2 دکتر محمدحسین حکمت شعار علوم پایه از مرتبه دانشیاری به استادی
3 دکتر مهدی سلامی حسینی دانشکده مهندسی پلیمر از مرتبه استادیاری به دانشیاری
4 دکتر محمودرضا آذغانی دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری
 


 درج در سايت توسط : اداره روابط عمومی و امور بین الملل