شنبه، 8 مهر 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
صفحه نخست
افراد
معرفی دانشگاه
راهنمای تلفن
فصلنامه دانشگاه
ارتباط با مسئولین
پست الکترونیکی
تماس با ما
جستجو
l 
 

     

 »  ارتقای مرتبه علمی ۵ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند

 »  اولین جلسه از دوره نهم هیات ممیزه دانشگاه صنعتی سهند روز دوشنبه هفتم آذرماه1401 برگزار شد

 »  ارتقای مرتبه علمی ۵ تن از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند

 »  اعضای دوره جدید هیات ممیزه دانشگاه صنعتی سهند منصوب شدند

 »  ارتقای مرتبه علمی پنج نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

 »  ارتقای مرتبه علمی 3 تن از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند

 »  مصوبات نهمین جلسه از دوره پنجم

 »  مصوبان هشتمین جلسه از دوره پنجم هیات ممیزه مورخ 08/08/95

 »  مصوبات هفتمین جلسه هیات ممیزه مورخ 08/03/95

 »  مصوبات ششمین جلسه هیات ممیزه مورخ 10/11/94

 »  مصوبات پنجمین جلسه هیات ممیزه مورخ 12/10/94

 »  مصوبات چهارمین جلسه هیات ممیزه مورخ 21/06/94

 »  مصوبات سومین جلسه هیات ممیزه مورخ 19/02/94


تمام مطالب این موضوع

       

  شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند،

 
ساختمان شهید رجایی، طبقه دوم، روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند              

راهنمای تلفن
| پست الکترونیک | تماس با ما

ط
راحی و پشتیبانی :  واحد رسانه روابط عمومی دانشگاه