شنبه، 1 مهر 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
صفحه نخست
افراد
معرفی دانشگاه
راهنمای تلفن
فصلنامه دانشگاه
ارتباط با مسئولین
پست الکترونیکی
تماس با ما
جستجو
l 
 

     

 »  مصوبات دومین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه های صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز مربوط به معاونت دانشجویی مورخ 1401/12/2

 »  مصوبات پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه های صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز مربوط به معاونت دانشجویی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

 »  مصوبات چهارمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاههای صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز مربوط به معاونت دانشجویی مورخ ۹۹/۱۰/۱۶

 »  مصوبات سومین نشست عادی از دوره ششم هيات امناي دانشگاه های صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز مربوط به معاونت دانشجویی مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

 »  مصوبات دومین نشست عادی از دوره ششم هيات امناي دانشگاه های صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز مربوط به معاونت دانشجویی مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

 »  شهریه های مصوب هیات امنا سال۱۳۹۴       

  شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند،

 
ساختمان شهید رجایی، طبقه دوم، روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند              

راهنمای تلفن
| پست الکترونیک | تماس با ما

ط
راحی و پشتیبانی :  واحد رسانه روابط عمومی دانشگاه