شنبه، 1 مهر 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
صفحه نخست
افراد
معرفی دانشگاه
راهنمای تلفن
فصلنامه دانشگاه
ارتباط با مسئولین
پست الکترونیکی
تماس با ما
جستجو
l 
 

     

آیین نامه ارتقا 95/10/01
 Size: 9.6 MB
آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی اجرا از تاریخ 95/10/01

دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه
 Size: 3.5 MB
دستور العمل طرز تشکیل هیات ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا
 Size: 2.4 MB
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی اجرا از تاریخ 95/10/01


       

  شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند،

 
ساختمان شهید رجایی، طبقه دوم، روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند              

راهنمای تلفن
| پست الکترونیک | تماس با ما

ط
راحی و پشتیبانی :  واحد رسانه روابط عمومی دانشگاه