دوشنبه، 7 فروردین 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
صفحه نخست
اخبار
افراد
معرفی دانشگاه
راهنمای تلفن
فصلنامه دانشگاه
ارتباط با مسئولین
پست الکترونیکی
تماس با ما
جستجو
l 
 

     

دکتر نادر راحمی
رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور هیات های امنا و ممیزه
شماره تماس : 04133448236
ایمیل : n_rahemi@sut.ac.ir

ابوالفضل زارع
معاون دفتر ریاست، روابط عمومی و امور هیات ممیزه و کمیسیون تخصصی
شماره تماس : 04133458233
ایمیل :

ملیحه نظامی
کارشناس مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و امور هیات امنا و کمیسیون دائمی
شماره تماس : 04133458232
ایمیل : mnezami@sut.ac.ir

سعید ابراهیم پور
کارشناس مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و امور دفتری
شماره تماس : 04133443840 - 04133458228
فاکس : 04133444350

حسین سبحانی
کارشناس دفتر ریاست، روابط عمومی و حوزه رسانه
شماره تماس : 04133458263
ایمیل : h.sobhani@sut.ac.ir
       

  شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند،
 
ساختمان شهید رجایی، طبقه دوم، روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند              
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | تماس با ما

ط
راحی و پشتیبانی :  واحد رسانه روابط عمومی دانشگاه