شنبه، 13 خرداد 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
صفحه نخست
افراد
معرفی دانشگاه
راهنمای تلفن
فصلنامه دانشگاه
ارتباط با مسئولین
پست الکترونیکی
تماس با ما
جستجو
l 
 

     

 


حوزه ریاست و روابط عمومی

نام عنوان واحد
آقای دکتراسماعیل فاتحی فر
    سرپرست دانشگاه
    حوزه ریاست و روابط عمومی
آقای دکتر نادر راحمی
    رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور هیات های امنا و ممیزه
    حوزه ریاست و روابط عمومی
آقای ابوالفضل زارع
    معاون دفتر ریاست، روابط عمومی و امور هیات ممیزه و کمیسیون تخصصی
    حوزه ریاست و روابط عمومی
خانم ملیحه نظامی
    کارشناس مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و امور هیات امنا و کمیسیون دائمی
    حوزه ریاست و روابط عمومی
آقای سعید ابراهیم پور
    کارشناس مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و امور دفتری
    حوزه ریاست و روابط عمومی
آقای حسین سبحانی
    کارشناس دفتر ریاست، روابط عمومی و حوزه رسانه
    حوزه ریاست و روابط عمومی

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 345-0411 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       

  شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند،

 
ساختمان شهید رجایی، طبقه دوم، روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند              

راهنمای تلفن
| پست الکترونیک | تماس با ما

ط
راحی و پشتیبانی :  واحد رسانه روابط عمومی دانشگاه