شنبه، 1 مهر 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
صفحه نخست
افراد
معرفی دانشگاه
راهنمای تلفن
فصلنامه دانشگاه
ارتباط با مسئولین
پست الکترونیکی
تماس با ما
جستجو
l 
 

     
مصوبات سومین جلسه هیات ممیزه مورخ 19/02/94

 تاريخ: 24/04/94

در جلسه مورخ 19/02/94 هیات ممیزه دانشگاه با ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی به شرح زیر موافقت گردید:
 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده ارتقاء مرتبه علمی
1 دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی دانشکده مهندسی عمران از مرتبه دانشیاری به استادی
2 دکتر حبیب حکیم زاده دانشکده مهندسی عمران از مرتبه دانشیاری به استادی
3 دکتر جعفرخلیل علافی دانشکده مهندسی مواد از مرتبه دانشیاری به استادی
4 دکتر اسماعیل فاتحی فر دانشکده مهندسی شیمی از مرتبه دانشیاری به استادی
5 دکتر داود کاه فروشان دانشکده مهندسی شیمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
6 دکتر توحید سعید دانشکده مهندسی مواد از مرتبه استادیاری به دانشیاری
 

 


 امکانات
     

 در همین زمینه

 
درج در سايت توسط : IT
       

  شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند،

 
ساختمان شهید رجایی، طبقه دوم، روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند              

راهنمای تلفن
| پست الکترونیک | تماس با ما

ط
راحی و پشتیبانی :  واحد رسانه روابط عمومی دانشگاه