شنبه، 1 مهر 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
صفحه نخست
افراد
معرفی دانشگاه
راهنمای تلفن
فصلنامه دانشگاه
ارتباط با مسئولین
پست الکترونیکی
تماس با ما
جستجو
l 
 

     
مصوبات پنجمین جلسه هیات ممیزه مورخ 12/10/94

 تاريخ: 02/12/94

در جلسه مورخ 12/10/94 هیات ممیزه دانشگاه با ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی به شرح زیر موافقت گردید: 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده ارتقاء مرتبه علمی
1 دکتر محمدرضا چناقلو دانشکده مهندسی عمران از مرتبه دانشیاری به استادی
2 د کتر حسین مددی کجابادی دانشکده مهندسی برق از مرتبه دانشیاری به استادی
3 دکتر مهدی پورشاء دانشکده مهندسی عمران از مرتبه استادیاری به دانشیاری
4 دکتر والح آقازاده دانشکده مهندسی معدن از مرتبه استادیاری به دانشیاری
5 دکتر محمد پور گل محمد دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری
 

 


 امکانات
     

 در همین زمینه

 
درج در سايت توسط : IT
       

  شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند،

 
ساختمان شهید رجایی، طبقه دوم، روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند              

راهنمای تلفن
| پست الکترونیک | تماس با ما

ط
راحی و پشتیبانی :  واحد رسانه روابط عمومی دانشگاه