سه شنبه، 25 مرداد 1401 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
صفحه نخست
اخبار
افراد
معرفی دانشگاه
راهنمای تلفن
فصلنامه دانشگاه
ارتباط با مسئولین
پست الکترونیکی
تماس با ما
جستجو
l 
 

     

اعضای هیات ممیزه دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

اعضای حقوقی 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

1

دکتر اسماعیل فاتحی فر

استاد

سرپرست دانشگاه

2

دکتر علیرضا طباطبایی نژاد

استاد

معاون پژوهشی

3

دکتر محمد حقیقی

استاد

معاون آموزشی

اعضای موضوع بند «3»

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

شماره حکم

تاریخ حکم

سیدمهدی گلابی

استاد

شیمی تجزیه

240585/15

4/11/99

دکتر افشین ابراهیمی

استاد

مهندسی برق

240586/15

4/11/99

دکتر علیرضا اکبری

استاد

مهندسی مواد

240587/15

4/11/99

دکتر علی اکبر بابالو

استاد

مهندسی شیمی

240588/15

4/11/99

دکتر پرویز پور قهرمانی

استاد

مهندسی معدن

240590/15

4/11/99

دکتر علیرضا چناقلو

استاد

فیزیک

240591/15

4/11/99

دکتر حبیب حكيم زاده

استاد

مهندسی عمران

240593/15

4/11/99

دکتر رحیم خوشبختی سرای

استاد

مهندسی مکانیک

240594/15

4/11/99

دکتر ایلدار صادقی

استاد

ریاضی محض

240595/15

4/11/99

دکتر سيدعليرضا طباطبائی نژاد

استاد

مهندسی نفت

240596/15

4/11/99

دکتر فرهنگ عباسی

استاد

مهندسی پلیمر

240597/15

4/11/99

دکتر اکبر غفارپور رهبر

استاد

مهندسی کامپیوتر

240599/15

4/11/99

دکتر اسماعيل فاتحی فر

استاد

مهندسی شیمی

240600/15

4/11/99

دکتر فرزان قالیچی

استاد

مهندسی مکانیک

240601/15

4/11/99

دکتر محمدعلی کی نژاد

استاد

مهندسی محیط زیست

240602/15

4/11/99

دکتر ساسان یزدانی

استاد

مهندسی متالورژی

240603/15

4/11/99

دکتر محمدجعفر محمدزاده فخری

دانشیار

زمین شناسی

240604/15

4/11/99

عضو موضوع بند «4»

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

شماره حکم

تاریخ حکم

دکتر سیدحسین حسینی

استاد

مهندسی برق

240605/15

23/4/94

 

       

  شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند،
 
ساختمان شهید رجایی، طبقه دوم، روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند              
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | تماس با ما

ط
راحی و پشتیبانی :  واحد رسانه روابط عمومی دانشگاه